hur mycket musik
ryms på din skiva?

Den här guiden rekommenderar optimal graveringshastighet (33 rpm/45 rpm) baserat på dina val. Den ger dig också en grov uppskattning av vilken kvalitet du kan förvänta dig med tanke på valt material och hur väl förberedd masteraudion är. Kvalitet avser det allmänna EQ-intervallet, distorsion och graveringsnivå (volym). Den här guiden är ingen garanti för bra resultat utan en väl förberedd vinylspecifik masterfil.

Ange längsta sidans längd, inte total tid för båda sidorna.
00m
:
00s
>
---